Adana’da Tarım: Tahıl Üretimi

Adana’nın Akarsuları
3 Mayıs 2019
2019 Ramazan Ayı Adana İmsakiyesi
3 Mayıs 2019

İnsanlar günlük gereksinim duyduğu enerjinin %50’den fazlasını tahıllardan sağlamaktadır. Türkiye’de işlenen alanların %74’üne tahıl grubu ürünleri ekilmektedir.

Tahıllar yeryüzünde en çok ekimi ve üretimi yapılan ürünlerdir. Genel olarak tüm dünyada ekiliş ve üretim bakımından buğday, çeltik ve mısır ilk 3 sırayı almakta ve bunu arpa, darı ve sorgum izlemektedir.

Adana il genelinde ilk sırayı buğday almakta bunu mısır, arpa, yulaf, çeltik ve çavdar takip etmektedir.

  • Buğday

Dünyada kültür bitkileri içerisinde en fazla ekimi ve üretimi yapılan tarla bitkisi, Adana’da tüm bitkiler içinde de en çok ekili alana sahip olanı buğdaydır. Bunun başlıca sebepleri ekiminin ve hasadının makineli olması, sulanan alanlarda yerine 2. ürün ekiminin yapılabilmesi, depolama imkanlarının olması, ürün pazarlamasının kolay olmasıdır. Ova kesimindeki gerek arazilerin yapısı sulanabilir olması ve gerekse iklimin etkisi ile diğer bölgelere oranla daha yoğun bir ekim bulunmaktadır.

556 bin hektarlık ekilebilir tarım arazisinin 2003 yılı itibarıyla % 57’si buğday geri kalanı ise diğer bitkilerdir. Tablo’da görüldüğü gibi, Adana ilinde 1990 yılından 1997 yılına kadar ekim alanlarında küçük dalgalanmalar yaşanmış ama bu oran çok büyük değişmeler göstermemiştir.

1998 yılında 278.445 ha ekim alanı ve 580.235 tonluk üretimle diğer yıllar arasında önemli bir fark görülmektedir. 1998 yılındaki üretim oranında 1997 yılına göre yaklaşık % 55 oranında bir düşüş yaşanmıştır. Nedeni 1998 yılı Mayıs ayında sıcaklığın 30°C’nin üzerine çıkmış, sıcaklıklar uzun süre devam etmiş, yüksek sıcaklık düşük rutubetle birleşince buğdaylar generatif gelişmelerini hızlı bir şekilde tamamlamış, bu sürenin kısa olması da verimi düşürmüştür.

2002 yılında buğday ekim alanı, 1.ürün olarak mısır, soya, ayçiçeği ve yer fıstığının artması sonucu azalmıştır. Ancak iklim şartlarının buğdayın gelişimine uygun devam etmesi sonucunda dekara verim ve üretimde önceki yıllara göre artış olmuştur.

  • Mısır

Dünyada insan beslenmesinde tüketilen günlük kalorinin ortalama olarak % 11’i mısırdan karşılanmakta bu oran gelişmiş ülkelerde yaklaşık iki katına çıkabilmektedir.

Türkiye 2003 yılı mısır üretiminin % 40.5’ini oluşturan Adana, mısır üretim politikasını belirleyen önemli illerden birisidir. Tarım Bakanlığının 1982 yılında başlattığı 2. ürün projesi ile birlikte hibrit mısır ekimine başlanmıştır. Çukurova bölgesinde 1980’li yıllarda ekimine başlanan mısır, bölgenin en önemli ürünlerinden biri haline gelmiştir ve son yıllarda ekim alanlarında % 248 ve üretiminde % 270 gibi oldukça büyük bir artış kaydedilmiştir.

Adana mısır ekim alanlarının % 98’lik kısmı devlet sulaması ile desteklenmektedir. Ancak İmamoğlu ilçesinde devlet sulaması yoktur, İmamoğlu ilçesinde 2.120 ha 2. ürün ekilişi çiftçinin kendi imkanlarıyla açtığı kuyulardan çıkan sularla sulanmaktadır. Bu durum, İmamoğlu ilçesinde üretilen mısırın dekara maliyetini yükseltmektedir. Maliyeti düşürmek için kuyulardan suyun elektrikle çıkarılması gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir