Adana’da Bulunan Üniversiteler

Adana’da ailenizle güzel vakit geçirebileceğiniz piknik alanları
7 Kasım 2018
Adana Mutfağından 17 Efsane Lezzet
8 Kasım 2018

Çukurova Üniversitesi

Misyon

Çukurova Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sanat alanlarında yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleri ve araştırma-geliştirme çalışmaları ile değişime, gelişime açık, demokrasi fikrini benimsemiş bireyler yetiştirmeye ve bilimsel birikimlerini diğer bilim kurumları ve toplum ile paylaşmayı görev ve ilke edinmiştir.

Vizyon

Paydaşlarını önemseyen, eğitim-öğretimde kaliteye odaklanmış, insan ve doğa yararına yaptığı bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla model bir üniversite olmaktır.

Temel Değerler

 • Geleneksel ‘büyük aile’ kavramını sürdürme,
 • Doğal kaynaklar, ekosistem ve çevresel sürdürebilirliği ön plana taşıyan duyarlılıkla çalışma,
 • Yerel değerleri koruyarak evrensel değerlerle bütünleşme,
 • Bilim – sanata katkı ve onları ileriye taşıma,
 • Yenilikçi ürün ve hizmet geliştirmeyi amaçlayan Ar-Ge Faaliyetlerini arttırma,
 • Yasal çerçeve içinde demokratik bir yönetim anlayışının sağlayacağı şeffaflık ve hesap verebilirlik,
 • Ulusal ve uluslararası akademik işbirliğini arttırma,
 • Bölgesel kalkınmaya katkı,
 • Öğrencisi, akademik kadrosu ve idari personeliyle temel değerleri gerçekleştirme inancıdır.

Hedefler   

 • İleriye dönük Eğitim-Öğretim programlarının açılması, mevcut programların güncellenmesi ve iyileştirilmesi,
 • Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda yeni eğitim-öğretim birimleri / programlarının açılması,
 • Ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliğinin geliştirilmesi,
 • Uzaktan eğitim programlarının arttırılması ve geliştirilmesi,
 • Akademik personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Akademik personel niteliğinin arttırılması,
 • İdari personelin memnuniyetinin arttırılması,
 • İdari personel kadro doluluk oranının arttırılması,
 • İdari personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Çalışanların kurum kültürü ve motivasyonun arttırılması,
 • Eğitim-Öğretim altyapısının güçlendirilmesi,
 • Araştırma ve geliştirme altyapısının güçlendirilmesi,
 • Akademik ve İdari birimlerde hizmet ve çalışma ortamları ve koşullarının iyileştirilmesi,
 • Elektronik belge ve bilgi yönetim sistemleri ve servislerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,
 • Üniversite eğitim-öğretim programlarının tercih edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi,
 • Öğrencilerimizin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde (TYYÇ) tanımlanan yetkinlikleri kazanmasını sağlayan faaliyetlerin yapılması,
 • Öğrenci etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve arttırılması,
 • Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel proje sayılarının artırılması,
 • Bilimsel yayın, patent ve tasarım sayısının artırılması,
 • Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Topluma yönelik eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi,
 • Kültür, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinin arttırılması,
 • Stratejik Planının kurumsal olarak benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır.

Fakülteler

 •  Ziraat Fakültesi
 •  Tıp Fakültesi
 •  Fen-Edebiyat Fakültesi
 •  Mühendislik Fakültesi
 •  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 •  Eğitim Fakültesi
 •  Su Ürünleri Fakültesi
 •  İlahiyat Fakültesi
 •  Sağlık Bilimleri Fakültesi
 •  Diş Hekimliği Fakültesi
 •  Güzel Sanatlar Fakültesi
 •  İletişim Fakültesi
 •  Hukuk Fakültesi
 •  Ceyhan Mühendislik Fakültesi
 •  Eczacılık Fakültesi
 •  Kozan İşletme Fakültesi
 •  Ceyhan Veteriner Fakültesi
 •  Mimarlık Fakültesi

 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Misyon

Bilginin, bilimsel üretim-tüketim döngüsü içinde yeniden üretilip tüketildiği bilinciyle; eğitim ve öğretim amaçları yanında araştırmak, öğretmek; toplumun tüm katmanlarına ve evrensel bir anlayışla insanlığa hizmet etmektir.

Vizyon

Yenilikçi, üretken, güvenilir ve uluslararası bir üniversite olmaktır.

Kalite Hedefi

Üniversitemiz eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet alanlarında etkin, verimli, ulusal ve uluslararası bilinirliği ve akademik saygınlığı hedeflemiş, tüm paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemiştir.

DEĞERLER

 • Bilimsel
 • İnsan Merkezli
 • Hizmet Odaklı
 • Adaletli ve Güvenilir
 • Tarafsız ve Şeffaf
 • Yenilikçi ve Değişime Öncü
 • Sosyal Sorumluluk Sahibi
 • Açık İletişim ve Tutarlı Davranış
 • Rehberlik ve Motivasyon
 • Sorgulayan
 • Hür İrade
 • Araştırmacı ve Girişimci

HEDEFLER

 • Öğrenci kariyer merkezi
 • Uygulamalı eğitim imkanı
 • Tüm öğrencilere etkin staj fırsatı
 • Mezunları takip sistemi
 • Yüksek lisans ve doktora çeşitliliği
 • Uluslararası eğitim projelerine katılım
 • Eğitimde kalite güvencesinin geliştirilmesi
 • Uluslararası üniversitelerle uyumlu ders programları
 • Öğrencilerin öğretim elemanları ile ortak proje yapımı
 • Öğrencilere uluslararası değişim programlarına katılım imkanı

Fakülteler

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Biyomühendislik Bölümü
  • Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü
  • Endüstri Mühendisliği Bölümü
  • Gıda Mühendisliği Bölümü
  • İnşaat Mühendisliği Bölümü
  • Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
  • Makine Mühendisliği Bölümü
  • Malzeme Mühendisliği Bölümü
  • Otomotiv Mühendisliği Bölümü
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
 • İşletme Fakültesi
  • İşletme Bölümü
  • Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü
  • Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
  • Turizm İşletmeciliği Bölümü
 • Turizm Fakültesi
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
  • Uluslararası İlişkiler Bölümü
  • İktisat Bölümü
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
 • Denizcilik Fakültesi
 • Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
  • Mimarlık Bölümü
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
  • Psikoloji Bölümü
  • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • Tarih Bölümü
  • Sosyoloji Bölümü
  • Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Yüksekokullar

 • Yabancı Diller Yüksekokulu
  • Mütercim Tercümanlık

Enstitüler

 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Bilişim Enstitüsü

Merkezler

 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
 • Türk Dili Bölümü

 

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir